ЗДРАВЕ И СПОРТ

Нашата цел е както да се погрижим за здравето на децата ,така и да обърнем специално

внимание на дисциплината ,уважението и работата в екип ,въвеждайки ги в света на

източните бойни изкуства и култура.

Безспорно е позитивното влияние, което оказва спортуването още от ранна детска

възраст. Активното движениe укрепва тялото, мускулите заякват, стойката се

подобрява, имунитетът се повишава. Затова спортът под различна форма присъства в

нашата седмична програма.

-карате

-йога

-танци

-футбол

-дартс

-състезателни игри

sportacademy