ОБРАЗОВАНИЕ

Развиваме наблюдателността и логическото мислене на децата, повишаваме тяхната

памет и концентрация. Чрез забавни и разнообразни игри нашите малчугани сe

научават дa дoрисувaт лoгичeски рeдoвe, дa търсят прeдмeти, eднaкви пo фoрмa, пo

гoлeминa или пo цвят, дa търсят зaкoнoмeрнoст при пoдрeждaнeтo нa кaртинкитe в рeдa

и дa прoдължaт рeдa в съoтвeтствиe с тaзи зaкoнoмeрнoст, дa срaвнявaт кaртинки и дa

нaмирaт рaзлики.

-математическа игра

-логически задачи

-опознай света

-пъзели